Muu julkinen palvelu

Poliisin palvelupiste

HUOM! Suljettu toistaiseksi, lupapalveluita tarjolla lähimmällä poliisiasemalla (Kokkola, Pietarsaari ja Kaustinen)
Puh 029 5440 511 (vaihde)

Perheneuvonta

Monet elämäntilanteet voivat todella muuttua paremmaksi puhumalla luottamuksellisesti jonkun kanssa mieltä painavista asioista, esimerkiksi parisuhteen kriisitilanteissa, kun perheessä on ongelmia, kun kasvaminen ihmisenä tekee kipeää. Silloin perheneuvontatoimisto voi auttaa.

Ota yhteyttä tarvittaessa!

Voit varata ajan puhelimitse 040 3100 485, varmimmin maa-kesk klo 9-12

Sähköposti: pietarsaari.perheneuvonta@evl.fi

Jos haluat ottaa yhteyttä suoraan perheneuvojalle kirjoitat osoitteen etunimi.sukunimi@evl.fi.

Perheneuvontatoimiston käyntiosoite on Isokatu 14 C, 4 kerros, Pietarsaari (Pietarsaaren Työterveyskeskuksen yläpuolella).

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto

Edunvalvonta

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkilön henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuksi muulla tavoin. Edunvalvojan määräämisestä saa lisätietoa oikeusministeriön esitteestä Holhoustoimen palvelut sekä maistraatin henkilökunnalta.

Pietarsaaren toimipaikka huolehtii Kruunpyyn asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Tuomioistuimissa on usein tarpeen käyttää oikeudellista avustajaa, samoin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa. Oikeusapuun kuuluvat kaikenlaiset oikeudelliset asiat.

Oikeusapua ei myönnetä yrityksille tai yhteisöille.

Yhteystiedot:

Virastotalo Ebba Brahe

Kanavapuistikko 1
68601 PIETARSAARI
Puh: 029 566 1260
Faksi: 029 566 1269

S-posti: pohjanmaa.edunvalvonta@oikeus.fi tai pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi

www.oikeus.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto


Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen.

Neuvonnan puhelinnumero: 029 553 6901, numero palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9.00-15.00.

Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta www.kuluttajaneuvonta.fi.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kokkolan Sosiaali- ja Terveyspalveluiden sosiaali- ja potilasasiamies on erikoissairaanhoitaja, YTM Helinä Jokitalo. Sosiaali- ja potilasasiamies toimii myös Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden sosiaali- ja potilasasiamiehenä.

Hänen puhelinajat ovat maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-12.00 ja torstaisin klo 12.00-15.00. Tapaamisista on sovittava erikseen.

Sosiaali ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

www-osoite

Tina Sandström
Kokkolan terveyskeskus, Mariankatu 28 (3 kerros), 67200 Kokkola
Puh  044 722 2309 virka-aikana

Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 
puh. 0295661245