Vaalit

Seuraavat vaalit on presidentinvaali 2018

Kuulutus

Ensimmäinen vaali:
- Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018
- Ennakkoäänestys Suomessa 17.–23.1.2018
- Ennakkoäänestys ulkomailla 17.–20.1.2018

Mahdollinen toinen vaali:
- Vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018
- Ennakkoäänestys Suomessa 31.1.–6.2.2018
- Ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.–3.2.2018

 

Presidentin valintatavasta

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

 


                                          

Äänestäminen kuntavaaleissa

Vuoden 2017 kuntavaaleissa voi äänestää joko

  • vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9-20 tai
  • ennakkoon ennakkoäänestysaikana, kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Yleistä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2016 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 297 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017.

Yleistä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2016 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 297 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017.