Sähkölaitos

Elverk

Kruunupyyn sähkölaitos on sähkölaitos, jonka menestys perustuu hyvään palveluun ja kilpailukykyisiin hintoihin. Voit tutustua meidän palveluihin, hintoihin ja yhteyshenkilöihin.

Kruunupyyn sähkölaitos tuottaa sähköä osaomistuksellaan eri voimalaitoksissa. Toistaiseksi sähkön myynti kohdistuu ainoastaan omalle jakelualueelle.

www-sivut