Erityisopetus

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille tarjotaan useimmiten paikkaa tavallisissa päiväkodeissa/esikouluissa.

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea lapsen integroimista lapsiryhmään ja luoda turvallinen ympäristö vuorovaikutusta ja oppimista varten. Heidän tehtävänään on vastata siitä, että erityistarpeita tarvitsevat lapset saavat ylimääräistä tukea ja apua. Toinen tärkeä tehtävä on esikouluhenkilökunnan sekä vanhempien tukeminen. Eritysopettajat koordinoivat ja kartoittavat erityisopetuksen tarpeen, konsultoivat ja opastavat henkilökuntaa sekä auttavat ja tukevat lapsia ja heidän vanhempia.

Tarvittaessa lasta ohjataan tutkimukseen tai kuntoutukseen. Erityisopettajat ovat yhteistyössä mm. kodin, neuvolan, terapeuttien, koulujen ja psykologin kanssa. Yksilöllisten suunnitelmien laatimisessa ja yhteen järjestämisessä lapselle tarjotaan mahdollisimman hyvää apua aikaisessa vaiheessa. Kasvatuksen lähtökohtana on kunkin lapsen omat oppimisedellytykset ja vahvat puolet.

 

Esikoulu Erityisopettaja
Slottebo Desirée Böhling
Jeussen Caroline Kero
Solrosen Sofie Hahtokari
Daggkåpan Sofia Nylund
Småbo Camilla Viitasalo