Småbon esikoulu

Smabo forskolaSmåböndersintie 663
68750 Småbönders

Esikoulun tavoitteet

Esikoulun tavoitteena on antaa lapsille turvallisen ja hyvän perustan kohti koulunkäynnin aloittamista. Harjoittelemme motorisia valmiuksia, kieltä ja sosiaalisia valmiuksia lasten ja aikuisten välisen yhteistyön kautta. Opetamme lapsille myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan, lähiympäristön kauneuden näkeminen ja yritämme tukea heidän itsetuntoa ja uskoa omaan itseensä.

Koulun alkaminen on turvallista, motivoitua ja edistyksellistä kun yhteistyö vanhempien, esikoulun henkilökunnan, koulun ja muun ammattihenkilökunnan välillä toimii läpi esikouluvuoden.

Esikoulun teemaSmabo hatt

Esikoulussa seuraamme vuoden tärkeitä tapahtumia ja päiviä vähän kerrallaan vuoden aikana. Ajankohtainen teema näkyy lauluissa, askartelussa ja leikeissä. Vuoden aikana mahtuu myös muita teemoja toimintaan lasten kiinnostuskohteiden mukaan. Tänä vuonna esikoululapset ovat hyvin kiinnostuneita näyttelemisestä ja lauluesityksistä. Pienten teemojen ja perinteiden avulla yritämme vahvistaa lasten omatuntoa, ja rohkaisemme heitä kokeilemaan uusia asioita.

Hekilökunta
050 3559 109