Ilmoittautuminen esiopetukseen

Nötskal pärmEsikouluopetus muuttui 1.8.2015 lukien velvoittavaksi. Perusopetuslakia on muutettu esiopetuksen osallistumisen  osalta (1040/2014). Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään esikoulun yhteydessä. Varhaiskasvatushakulomake (Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet, förskola) palautetaan viimeistään 19.2.2018 päivähoidonohjaajalle/ päiväkotijohtajalle.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu Wilman kautta.

Lomake on avoinna 12.2 - 18.2.2018. Suomenkielistä esiopetusta toivoville lapsille osoitetaan paikka Kokkolassa tai Kaustisella.

Lähiesiopetuspaikka sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Yhteystiedot esikoulun päivähoidonohjaajille / päiväkodinjohtajalle:

Kruunupyy Slottebon esikoulu Veronica Forsén 040 6415 986
  Jeussenin esikoulu Solveig Enbacka 040 1965 271
Alaveteli Solrosenin esikoulu Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Teerijärvi Daggkåpanin esikoulu Susanne Högkvist 050 1930 859
Småbönders Småbon esikoulu Susanne Högkvist 050 1930 859

Syyslukukausi alkaa 14.8.2018

Lomakkeita

Principer för anvisande av närförskola (vain ruotsiksi)

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet (vain ruotsiksi)