Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen esiopetukseen

Nötskal pärmEsikouluopetus muuttui 1.8.2015 lukien velvoittavaksi. Perusopetuslakia on muutettu esiopetuksen osallistumisen  osalta (1040/2014). Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään esikoulun yhteydessä. Varhaiskasvatushakulomake (Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet, förskola) palautetaan päivähoidonohjaajalle/ päiväkotijohtajalle.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu Wilman kautta.

Lomake on avoinna 18.1 - 3.2.2019. Suomenkielistä esiopetusta toivoville lapsille osoitetaan paikka Kokkolassa tai Kaustisella.

Yhteystiedot esikoulun ohjaajille:

Kruunupyy Slottebon esikoulu Magdalena Vattuaho 040 6415 986
  Jeussenin esikoulu Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Alaveteli Solrosenin esikoulu Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Teerijärvi Daggkåpanin esikoulu Susanne Högkvist 050 1930 859

 

Lomakkeita

Perusteet lähiesikoulun osoittamisesta

Varhaiskasvatushakemus esiopetuksen lisäksi