Tukimuodot

tukimuodotJokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin saada tukea kasvulleen ja oppimiselleen. Ensisijaisesti tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä sekä huolehditaan tasavertaisesta jäsenyydestä ryhmässä. Lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi on kolme eri tukitasoa; yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

 

Tiedote huoltajille

Tukikolmio (vain ruotsiksi)

Kaavakkeet