Oppilashuolto

Oppilashuolto on monialainen yhteistyö koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Oppilashuollolla tuetaan oppilaan oppimista ja edistetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Jokaisessa koulussa on oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan, järjestelemään ja seuraamaan tukitoimia.

1 - 6 luokkien oppilashuoltoryhmiin

Kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja kunnan psykologi. Tarvittaessa paikalle kutsutaan luokanopettaja tai sosiaalityöntekijä.

7 - 9 luokkien oppilashuoltoryhmään

Kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja opettajaedustaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan aineenopettaja tai luokanopettaja, kunnan psykologi tai sosiaalityöntekijä.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikki oppilaat luokkakohtaisissa läpikäynneissä. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilas tarvitsee tukitoimenpiteitä. Oppilashuoltoryhmä voi myös käsitellä kokonaisvaltaisia kehityskysymyksiä ja antaa suosituksia tukitoimenpiteisiin.

Jokaista oppilashuoltotyöhön osallistuvaa henkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot:

Koulukuraattori
Sonja Enkvist-Nyman, puh 050 3030 529
Sanna Knutar, tfn 040 4802 126, esiopetus - vl 5

Koulupsykoligi
Erica Ivars, puh 050 3135 458

Erityisopettajat
Centralskolan: Hanna Timmerbacka-Uusitalo
Påras skola: Caroline Högkvist
Norrby skola: Caroline Högkvist
Söderby skola: Lillemor Berglund-Koivusalo
Nedervetil skola: Annika Möller
Terjärv skola: Sofia Nylund
Småbönders skola: Anna Skogvik
Ådalens skola: Maria Hongell och Johanna Renlund 

Oppilaanohjaaja
Sofia Renlund, puh 050 5055 772

S-posti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Terveydenhoitajat
Centralskolan ja Norrby skola: Katrin Vikman, puh 040 4892 243
Nedervetil skola, Påras skola ja Söderby skola: Helena Storbacka, puh 050 3299 473
Terjärv skola ja Småbönders skola: Peggy Ljungberg, puh 040 4892 307
Ådalens skola: Annika Holm puh 050 3629 954, tiistai - torstai,

S-posti: etunimi.sukunimi@soite.fi