Oppilashuolto

Oppilashuolto on monialainen yhteistyö koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Oppilashuollolla tuetaan oppilaan oppimista ja edistetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Jokaisessa koulussa on oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan, järjestelemään ja seuraamaan tukitoimia.

1 - 6 luokkien oppilashuoltoryhmiin

Kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja kunnan psykologi. Tarvittaessa paikalle kutsutaan luokanopettaja tai sosiaalityöntekijä.

7 - 9 luokkien oppilashuoltoryhmään

Kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja ja opettajaedustaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan aineenopettaja tai luokanopettaja, kunnan psykologi tai sosiaalityöntekijä.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikki oppilaat luokkakohtaisissa läpikäynneissä. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilas tarvitsee tukitoimenpiteitä. Oppilashuoltoryhmä voi myös käsitellä kokonaisvaltaisia kehityskysymyksiä ja antaa suosituksia tukitoimenpiteisiin.

Jokaista oppilashuoltotyöhön osallistuvaa henkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot:

Koulukuraattori
Sonja Enkvist-Nyman, puh. 050 3030 529
Sanna Knutar, puh. 040 4802 126, esiopetus - vl 5

Koulupsykologi
Erica Ivars, puh. 050 3135 458

Erityisopettajat
Centralskolan: Lillemor Berglund-Koivusalo
Påras skola: Anna Skogvik
Söderby skola: Carina Aurén
Nedervetil skola: Caroline Kero
Terjärv skola: Sofia Nylund
Ådalens skola: Maria Hongell ja Anna Skogvik

Opinto-ohjaaja
Sofia Renlund, puh. 050 5055 772

S-posti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Terveydenhoitajat
Centralskolan: Jessica Sundkvist, puh. 040 4892 243
Nedervetil skola, Påras skola ja Söderby skola: Helena Storbacka, puh. 050 3299 473
Terjärv skola: Peggy Ljungberg, puh. 040 4892 307
Ådalens skola: Annika Holm puh. 050 3629 954, tiistai - torstai,

S-posti: etunimi.sukunimi@soite.fi