Eritysopettaja

Oppilaalla, jolla on koulunkäynti- tai oppimisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Erityisopetusta voidaan järjestää samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai henkilökohtaisena opetuksena. Oppilaalle, jolle on myönnetty erityinen tuki, annetaan erityisopetusta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa olevien tavoitteiden mukaisesti.

Erityisopettaja suorittaa säännöllisesti myös luku- ja kirjoitustestejä koulun kaikille oppilaille.