Koulukuraattori

Koulukuraattori tukee oppilaita keskusteluin ja opastaa huoltajia ja opettajia kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Sekä oppilaat että vanhemmat voivat kääntyä koulukuraattorin puoleen ja keskustella mieltä painavista asioista. Koulukuraattori työskentelee myös ilmapiirin ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi luokassa tai ryhmässä.

Koulukuraattori osallistuu aktiivisesti KiVa Koulu- ja ystäväoppilastoimintaan vuosikursseilla 7 - 9.  Hän tapaa kaikki 6. luokan oppilaat kevätlukukauden aikana ennen siirtymistä 7 luokalle.