Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on edistää ja tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia.
Koulupsykologi osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän kokouksiin asiantuntijana kysymyksissä, jotka liittyvät oppilaan kognitiiviseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä henkiseen hyvinvointiin. Koulupsykologi pyrkii luomaan kokonaiskuvan oppilaan tilanteesta.

Koulupsykologi tarjoaa tukikeskusteluja ja suorittaa koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksiin liittyviä testauksia ja selvityksiä.

Oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin puhelimitse, sähköpostitse tai koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kautta.