Oppilaanohjaaja

Oppilaalla on oikeus saada ohjausta oppimiseen, koulunkäyntiin ja koulussa tehtäviin valintoihin.
Oppilaanohjausta voi antaa koulun opettaja.

Vuosikursseilla 7 – 9 on oma oppilaanohjaaja. Hän on mukana vastaanottamassa uusia 7-luokkalaisia ja seuraa oppilaiden koulusuorituksia luokilla 7 – 9. Tarvittaessa annetaan henkilökohtaista ohjausta. 9–luokkalaiset saavat ohjausta yhteishakua varten ja oppilaanohjaaja seuraa, että oppilas saa opiskelupaikan toiselta asteelta. Oppilaanohjaajan tehtäviin kuuluu myös valinnaisaineiden ja työelämään tutustuttamisen, eli TET -jaksojen, hallinto.