Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja terveyttä säännöllisesti tehtyjen terveystarkastusten avulla koululla. Kouluterveydenhoitaja jatkaa lastenneuvolan työtä.
Koulun terveydenhoitaja pyrkii juurruttamaan oppilaisiin terveitä elämäntapoja. Tämän lisäksi koululääkäri tekee oppilaalle tarkemman terveystarkastuksen kolme kertaa oppilaan perusopetuskauden aikana.