Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on uudistettu. Muutosten lähtökohtana on Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010). Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2011.

Esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelman löydät tästä. (Vain ruotsiksi.)
Opetussuunnitelma viittaa perusopetuksen pedagoogiseen käsikirjaan jonka löydät tästä. (Vain ruotsiksi.)
Perusopetukseen valmistavaa opetussuunnitelman perusteet löydät tästä. (Vain ruotsiksi.)
Opetussuunnitelma ruotsi toisena kielenä perusopetuksessa löydät tästä. (Vain ruotsiksi.)