Suomenkielinen esi- ja perusopetus

Oppilaalla on oikeus esi- ja perusopetukseen äidinkielensä mukaan joko suomen- tai ruotsin kielellä. Kruunupyyn kunta ei itse järjestä suomenkielistä perusopetusta. Tästä syystä olemme sopineet suomenkielisen opetuksen järjestämisestä Kokkolan ja Kaustisen kanssa. Tarkempia tietoja suomenkielisestä perusopetuksesta voi tiedustella Kruunupyyn kunnan sivistystoimenjohtajalta Tony Widjeskogilta (040 6610169). Tavoitteenamme on, hyvässä yhteistyössä huoltajien sekä naapurikuntien kanssa, järjestää kaikkien lasten koulunkäynti parhaalla mahdollisella tavalla, tapahtui opetus sitten kotikunnassa tai naapurikunnassa.

Vastaanottava kunta vastaa ja huolehtii käytännössä sekä opetuksen että koulukyytien järjestämisestä yhteistyössä Kruunupyyn kunnan kanssa. Kruunupyyn sivistyslautakunnan suomenkielinen koulujaosto vastaa suomenkielisen opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä voimassa olevien sopimusten puitteissa.

Kruunupyyssä toimii kaksi vuosiluokkien 1-4 koulua (Påras ja Norrby), viisi vuosiluokkien 1-6 koulua (Centralskolan/Keskuskoulu, Nedervetil skola/Alaveteli, Småbönders skola, Söderby skola ja Terjärv skola/Teerijärvi) sekä yksi vuosiluokkien 7-9 koulu (Ådalens skola/Kruunupyy). Lisäksi kunnasta löytyy lukio (Kronoby gymnasium). Myös näihin kouluihin on mahdollista hakea, vaikkakin lapsen äidinkieli olisi suomi. Tosin tämä vaatii sekä lapselta että vanhemmilta sitoutumista lapsen kielelliseen tukemiseen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Toivottavaa tällöin on, että lapsi olisi oppinut ruotsinkielen perusteet jo ruotsinkielisessä päivähoidossa ja/tai esikoulussa.

Kokkolan kaupungin sivistysosaston ja Kaustisen sivistyskanslian henkilökunnalta voi tiedustella asiasta lisää. Toivomme kuitenkin, että olette myös yhteydessä Kruunupyyn kunnan sivistyskansliaan, joko sivistystoimenjohtajaan Tony Widjeskogiin tai kanslisti Anita Junelliin.

Hakulomake suomenkieliseen opetukseen