Tukimuodot

tukimuodotJokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan onnistua oppimisessaan, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Oppimisen tukeminen tarkoittaa sekä koulun ja oppimisympäristön liittyviä ratkaisuja että oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi on kolme (3) eri tukitasoa; yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Tiedote huoltajille