Kielistrategia

Lapsen kielen kehitys ja tukeminen

Lapsen kielellinen kehitys on elinikäinen prosessi, joka alkaa jo ennen syntymää. Lapsella on jo syntyessään kyky omaksua kieltä, mutta kielellisten taitojen kehittyminen on sidoksissa ympäristöön.

Kieli on lapsen tärkein työkalu koko hänen elämänsä ajan. Kielen avulla lapsi saa muut ymmärtämään itseään ja muodostaa käsityksen ympäristöstään.

Lapsen kielen perusta luodaan kotona. Siksi koti on avainasemassa, kun halutaan tukea lapsen kielellistä kehitystä. Jos perhe on kaksikielinen, on tärkeää että huoltajat päättävät heti lapsen syntymän jälkeen mitä kieltä puhutaan lapsen kanssa. Myös esikoulu- ja koulukielen valinta on syytä tehdä varhaisessa vaiheessa.  Auttamalla lasta kehittämään kielensä lapsi tuntee itsensä osalliseksi, hän löytää ympäröivän maailman ja tutustuu vähitellen lukemisen monimuotoisuuteen ja iloon.

Sivistyslautakunta

Kielellisiä virikkeitä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja koulussa