Koulukuljetus

Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 65 §:n 4 momentin mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä koulukyydityssuunnitelmat ja rajat koulukyydeille. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 629/1998 32 §:n ja sivistyslautakunnan aikaisemmin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Palvelun parantamiseksi sivistyskanslia julkaisee erilaisia karttoja koulukuljetuksista ja reitti- sekä pysähdysajoista. Karttahakemistoa täydennetään sitä mukaa kuin aikataulut ja kartat valmistuvat.

HUOM! Reitit määräytyvät koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osoitteista.