Kouluun ilmoittautuminen

Sähköinen kouluunilmoittautumislomake on avoinna Wilmassa 18.1-3.2.2019. 
Ilmoittautuminen tapahtuu joko täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake Wilmassa, tai tulostamalla alla olevan linkin kautta avautuva lomake, sekä lähettämällä se sivistyskansliaan osoitteeseen Sivistyskanslia, Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy. Jos olette muuttamassa, tai juuri muuttaneet kuntaan, ja te ette ole saaneet Wilma-tunnuksia, voitte käyttää perinteistä paperilomaketta. Kaikki kunnan esikouluissa olevien lapsien huoltajat ovat saaneet tunnukset esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kaikille koulunsa aloittaville lapsille on alustavasti osoitettu ruotsinkielinen lähikoulu Kruunupyyn kunnassa, kotiosoitteen perusteella, riippumatta äidinkielestä. Suomenkielellä toimivia kouluja ei Kruunupyyssä valitettavasti ole. Suomenkielinen esikoulu- ja perusopetus järjestetään yhteistyösopimuksin Kaustisen ja Kokkolan kanssa. Kunnassa sijaitseva lähikoulu osoitetaan siis kaikille, koska emme voi tietää ketkä valitsevat suomenkielisen, ja ketkä ruotsinkielisen opetuksen. Lomaketta täyttäessä voitte ilmoittaa valitsevanne suomenkielisen opetuksen.

 Suomenkieliset oppilaat

Tiedosto ”suomenkieliset oppilaat” on niitä oppilaita varten, jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua Kokkolassa tai Kaustisella. Kruunupyyn kunta päättää kumpaan suuntaan oppilas ohjataan, ja vastaanottava kunta/kaupunki päättää mikä on oppilaan lähikoulu.

Tony Widjeskog
sivistystoimenjohtaja, 040 6610 169
s-posti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi