Sivistystoimen hankkeet

Edu Arena -hanke

KunnigKruunupyyn kunta toimii Edu Arena -hankkeen hallinnollisena johtajana. Hanke sisältyy Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan. Hanke aloitti toimintansa 13.8.2010 ja nykyinen hanke päättyy kesäkuussa 2017. Hankekoordinaattori on Katarina Barkar.

Lisätietoja löytyy hankkeen omilta www-sivuilta eduarena.fi (vain ruotsiksi)
tai ota yhteyttä Katarina Barkariin, puh. 040 722 8925.