Stipendit

Kotikuntastipendit

Hakuaika on pääosin 1.2. - 31.4. Stipendit myönnetään mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen.

Stipendi myönnetään henkilölle, joka on kirjoilla Kruunupyyn kunnassa 1.2 hakuvuonna ja opiskelee päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa.

Stipendi myönnetään hakemuksen perusteella. Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus, kerran vuodessa  koko kalenterivuoden ajalta.

Oppilaitoksen opiskelutodistus, että hakija on ilmoittautunut läsnä olevaksi kevätlukukaudelle, tulee olla päivätty ajalle 1.2. - 30.4.

Stipendi on suunnattu 18 - 29 -ikäisille nuorille.

Mikäli määräraha on budjetoitu, stipendi myönnetään samalle henkilölle enintään 4 vuoden aikana.

Stipendin suuruus on 150 € vuonna 2017.

Stipendin hakulomake