Tiedote vanhemmille

  • Ilmoita poissaolosta

  • Sairaita lapsia ei saa tuoda hoitopaikkaan!

  • Ilmoita aina henkilökunnalle lapsen tulo- ja lähtöajoista

  • Soveltuvat ja merkityt vaatteet sekä sisä- etää ulkoleikkeihin

  • Lapsen hoitotarpeista tulee ilmoitta ainakin viikko etukäteen

  • Kaikki kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat tapaturmavakuutettuja

  • Hyvin toimiva kodin ja hoitopaikan välinen yhteistyö luo lapsille turvallisuudentunteen ja tukee vanhempia heidän kasvatustyössään. Yhteistyön molemminpuolista tulee olla vuorovaikutusta vanhempien ja henkilökunnan välillä. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus

  • Kunnassamme toimii kiertävä erityslastentarhaopettaja. Hän työskentelee lapsen kehityksen, kasvun ja opetuksen tukemiseksi

 Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Tiedote holhoojille