Pedagoginen käsikirja

Jokainen lapsi on yksilö ja kehittyy omaan tahtiinsa. Kun henkilökunta tai huoltaja on huolissaan lapsen kehityksestä, on hyvä olla työväline huolen aiheellisuuden selvittämiseksi.

Varhaiskasvatuksen ja esikoulun pedagoginen käsikirja (vain ruotsiksi)