Toimintasuunnitelma

Kruunupyyn kunnan varhaiskasvatus-suunnitelman luvussa 1 ”Tavoitteet, Arvot ja Visiot” lukee mm. seuraavaa:
”Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Lapsi nauttii yhdessäolosta toisten lasten ja aikuisten kanssa paikassa jossa he tuntevat iloa. Kiireetön ja turvallinen ilmapiiri antaa lapselle mahdollisuuden antautua eri leikkeihin, suunnata energiansa leikkiin, oppia ja uskaltaa ottaa vastaan arkipäivän pienet haasteet.”

Kiusaamiseen puuttumisen ja sen ehkäisyn toimintasuunnitelma Kruunupyyn kunnan varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa