Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus käsittää esikoulua edeltävää aikaa ja on aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus. Lapsen kehityksen ja oppimisen edistämiseksi on tärkeää että lapsi saa olla tasapainoisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Lapsen leikki on merkittävä osa toimintaa. hyvä yhteistyö perheiden ja kasvattajien välillä johtaa lapsen näkökulmasta mielekkääseen kokonaisuuteen. 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Varhaiskasvatussuunnutelma Kruunupyyn kunnassa

Arviointi 2019

Haku on jatkuva. Hakemus jätetään viimeistään 4 kuukautta ennen paikan tarvitsemista. Mikäli kyseessä on työ tai opinnot hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen paikan tarvitsemista. Varhaiskasvatuksen suunnittelun helpottamiseksi järjestetään erillinen hakuaika maaliskuussa. Toimintavuosi on 1.8. – 31.7. Hakulomakkeita on saatavilla tästä alta ja päiväkodeista.

Muutokset varhaiskasvatukseen tai paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Lomakkeen saa päivähoidonohjaajilta ta päiväkotijohtajalta. Muutosten on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta.

Hakemukset ja muutokset jätetään päivähoidonohjaajalle tai päivähoidonjohtajalle.

Varhaiskasvatustoiminnan maksut perustuvat Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Carina Ahlström, puh 050 3045 021
Kanslisti Johanna Jakobsson huolehtii päviähoitomaksujen laskuttamisesta, puh 040 7142 158

S-posti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Lomakkeita

Hakulomake, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus, muutos- ja irtisanomislomake