Erityispäivähoito

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille tarjotaan useimmiten paikkaa tavallisista päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista. Erityispäivähoidon tavoitteena on tukea lapsen integroimista lapsiryhmään ja luoda turvallinen ympäristö vuorovaikutukselle ja oppimiselle.

Kruunupyyssä on tällä hetkellä kiertävä erityislastentarhanopettaja kaikille päivähoidossa oleville lapsille. Hänen tehtävänä on vastata siitä, että erityistarpeita omaavat lapset saavat ylimääräistä tukea ja apua. Toinen tärkeä tehtävä on tukea päivähoitohenkilökuntaa ja vanhempia.  Erityislastentarhanopettaja koordinoi ja kartoittaa tuen tarvetta, neuvoo ja opastaa henkilökuntaa ja auttaa ja tukee lapsia ja heidän vanhempiaan.

Tarvittaessa lapsi ohjataan tutkimukseen tai kuntoutukseen.  Erityislastentarhanopettaja tekee yhteistyötä mm. kodin, neuvolan, terapeuttien, psykologin, päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien kanssa.  Voimavarojen niveltämisen ja henkilökohtaisten suunnitelmien kautta lapsi saa parhaan mahdollisen avun varhaisessa vaiheessa.  Kasvatuksen lähtökohtana ovat jokaisen lapsen omat oppimisedellytykset ja vahvat puolet.

Erityislastentarhanopettaja huolehtii kunnan erityispäivähoidon koordinoinnista.

Erityislastentarhaopettaja
Denice Hansson 050 5149 333

S-posti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi