Lastenhoitotuki

Vaihtoehtona kunnalliseen päivähoitoon voidaan hakea lastenhoitotukea alle 3-vuotiaille lapsille.  Tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta  www.kela.fi ja koostuu perusosasta ja ansioihin suhteutetusta lisäosasta, myös sisarkorotusta voidaan saada.

Lastenhoidon tuen määrän laskenta