Lastenhoitotuki

Vaihtoehtona kunnalliseen päivähoitoon voidaan hakea lastenhoitotukea alle 3-vuotiaille lapsille.  Tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta  www.kela.fi. Tuki koostuu perusosasta ja ansioihin suhteutetusta lisäosasta. Myös sisarkorotusta voi saada.

Lastenhoidon tuen määrän laskenta