Perhepäivähoito

familjedagvardPerhepäivähoitajien päiväohjelma vaihtelee lasten tarpeiden ja iän mukaan. Päivään mahtuu paljon leikkiä, satutuokioita, kokoontumisia ja toimintaa.

Perhepäivähoidossa

- noudatamme Kruunupyyn kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa
- haluamme tukea kodissa annettua kasvatusta
- on turvallinen ja inspiroiva oppimisympäristö
- kohtaamme lapsen hänen omalla tasollaan ja annamme hänelle mahdollisuuden kehittyä omassa tahdissaan
- vahvistamme lasta leikin kautta
- on tärkeää, että osaamme pukea arjen sanoiksi, kuunnella lasta ja kommunikoida lapsen kanssa
- lapsi kehittää vastuunottamisen ja rehellisyyden taitoja

Tavoitteet & Arvot

Ajan antaminen lapselle ja turvallisuuden tunteminen.
Hauskanpito yhdessä.
Liikkuminen luonnossa.
Jakamisen oppiminen.