Kvarnbo päiväkoti

kvarnboKurkipuronraitti 18
68500 Kruunupyy

Vt. Päivähoidonohjaaja

Anne-Mie Ranta
050 9130 854
etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Toiminta

Kvarnbo päiväkodissa on 4 osastoa Strandskatan, Strömstaren, Silvertärnan ja Sångsvanen - Laulujoutsen. Osastot Strandskatan ja Strömstaren ovat tarkoitettu 1-3-vuotiaille ja osastot Sångsvanen - Laulujoutsen ovat 3-5-vuotiaille lapsille.

Sångsvanen - Laulujoutsen on kaksikielinen osasto. Toiminta on ensisijaiseti suunnattu suomenkielisille lapsille, joiden koulukieli tulee olemaan suomi.

Toiminta perustuu omahoitajamalliin ja pienryhmätoimintaan. Jokaisella lapsella on oma päivähoitaja ja kuuluu omaan pieneen ryhmään. Omassa ryhmässä on kokoontumisia ja toimintaa, tutkitaan ja havainnoidaan ympäristöä, syödään saman ruokapöydän ääressä jne.  Tällä tavalla luodaan rauhaa ja lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kun on aikaa katsoa, kuunnella ja jutella yhdessä. Aikaa jää myös koko osaston yhdessäoloon.

Meille on tärkeää, että:

Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, viihtyy ja, että lapsella on hyvä olla.
Kokainen lapsi kokee, että henkilökunta on nähnyt ja kuullut häntä päivän aikana.
Lapselle jokainen päivä on elämys.
Yhteistyö vanhempien kanssa sujuu hyvin.

Panostamme sekä vapaaseen että ohjattuun leikkiin sekä sisällä että ulkona lapsen motoristen valmiuksien mukaan.
Meille kiinteät rutiinit ovat tärkeitä, koska ne tuovat turvallisuutta ja rauhaa lapsiryhmälle.

Henkilökunta

Strandskatan
040 7412 166
strandskatan (a) kronoby.fi

Strömstaren
040 7142 170

stromstaren (a) kronoby.fi

Silvertärnan
040 7142 176
silvertarnan (a) kronoby.fi

Sångsvanen - Laulujoutsen
040 7142 181
sangsvanen.laulujoutsen (a) kronoby.fi