Lilla My päiväkoti

lillamySäbråntie 4
68500 Kruunupyy

Päivähoidonohjaaja
Erica Nygård
050 9130 854
etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Toiminta

Päiväkoti 1-3 -vuotiaille lapsille. Päiväohjelma vaihtelee lasten tarpeiden ja iän mukaan. Paljon leikkiä, satutuokioita, kokoontumisia, toimintaa ym. on sisällytetty päiväjärjestykseen.

Tavoitteet & Arvot

Että lapset kokevat olonsa turvalliseksi ja kunnioittavat toisiaan
Että päiväkodissa on rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri
Että yhteys vanhempiin on hyvä ja avoin
Että ruokitaan lapsen mielikuvitusta,  uteliaisuutta ja luovuutta, mm "grej of the day":n avulla, jolloin lapsi oppii helpolla tavalla asiatietoa eri aiheista
Että lapset saavat purkaa luovuuttaan runsaalla luomisella ja vaihtelevalla toiminnalla
Että musiikki on keskipisteessä
Että lapset saavat leikkiä ja liikkua
Että panostetaan kieleen satujen, näytelmien, riimien ja lorujen avulla
Että pidetään hauskaa yhdessä ja että arjessakin on iloa

Henkilökunta
040 7142 196
lillamy (a) kronoby.fi