Lilla My päiväkoti

lillamySäbråntie 4
68500 Kruunupyy

Vt. Päivähoidonohjaaja
Anne-Mie Ranta
050 9130 854
etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Toiminta

Päiväkoti 1-3 -vuotiaille lapsille. Päiväohjelma vaihtelee lasten kiinnostusten, tarpeiden ja iän mukaan. Päiväjärjestykseen on sisällytetty paljon leikkiä, satutuokioita, kokoontumisia ja toimintaa.

Tavoitteet & Arvot

Että lapset kokevat olonsa turvalliseksi ja kunnioittavat toisiaan.
Että päiväkodissa on rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri.
Että yhteys vanhempiin on hyvä ja avoin.
Että ruokitaan lapsen mielikuvitusta,  uteliaisuutta ja luovuutta, mm. "päivän jutun" avulla, jolloin lapsi oppii helpolla tavalla asiatietoa eri aiheista.
Että lapset saavat purkaa luovuuttaan runsaalla luomisella ja vaihtelevalla toiminnalla.
Että musiikki on keskipisteessä.
Että lapset saavat leikkiä ja liikkua.
Että kieleen panostetaan satujen, näytelmien, riimien ja lorujen avulla.
Että pidetään hauskaa yhdessä ja että arjessakin on iloa.

Henkilökunta
040 7142 196
lillamy (a) kronoby.fi