Ollisbo ryhmäperhepäiväkoti

ollisboOllismäentie 10
68410 Alaveteli

Päivähoidonohjaaja
Yvonne Rönnqvist
050 9130 853
etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Toiminta

Ryhmäperhepäiväkoti 1-3 -vuotiaille lapsille. Päiväohjelma vaihtelee lasten tarpeiden ja iän mukaan. Päiväjärjestykseen on sisällytetty paljon leikkiä, satutuokioita, kokoontumisia ja toimintaa.

Ryhmäperhepäiväkodissa
- noudatamme Kruunupyyn kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa
- haluamme tukea kodissa annettua kasvatusta
- on turvallinen ja inspiroiva oppimisympäristö
- kohtaamme lapset heidän omalla tasollaan ja annamme heille mahdollisuudet kehittyä omassa tahdissaan
- vahvistamme lasta leikin kautta
- on tärkeää, että osaamme pukea arjen sanoiksi, kuunnella lasta ja kommunikoida lapsen kanssa
- lapsi kehittää vastuunottamisen ja rehellisyyden taitoja

Me pidämme tärkeänä

Että luomme turvallisen kodinomaisen ilmapiirin ja, että meillä on hyvä yhteistyö perheen kanssa.
Paljon leikkiaikaa.
Että kuuntelemme ja juttelemme lasten kanssa.
Päivärutiinit.
Aikaa pitää lasta sylissä.

Henkilökunta
044 0343 368
ollisbo (a) kronoby.fi