Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.

Tilläggsinformation på www.kkv.fi