Landsbygdsservice

Från 1.1.2013 bildar Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen, Pedersöre är värdkommun. Kanslierna fortsätter sin verksamhet som tidigare. Jordbrukarna kan även i fortsättningen sköta sina ärenden i sin egen kommun/stad.

Landsbygdsservice

Landsbygdsavdelningen