Länkar

Mellersta Österbottens Företagare: http://www.yrittajat.fi/sv-FI/

Concordia: concordia.jakobstad.fi/

Arbets- och näringsbyrån: Lediga jobb i Kronoby

Mellersta Österbottens nyföretagarcentral: FIRMAXI

Österbottens företagarförening

Österbottens handelskammare

Landsbygdsverket: mavi.fi

Landsbygdsverkets Vipu: Vipu - Jordbrukarnas webbtjänst

Landsbygdsverkets blanketter: suomi.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira: evira.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen: Österbottens NTM-central

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt: LPA

Jord- och skogsbruksministeriet: JSM