Information om försöket med tvåårig förskola

 

Kronoby kommun är vald till försökskommun för försöket med tvåårig förskola. Enligt 4 § i försökslagen hör alla barn födda år 2016 som bor i försökskommunen till målgruppen.

 

De barn som hör till Terjärv område hör till försöksgruppen, som deltar i försöket på Sjöglimtens daghem. Alla andra barn bildar en kontrollgrupp, vilket betyder att de följer normal lagstiftning för småbarnspedagogik och förskola.

 

Både försöksgruppen och kontrollgruppen kommer att omfattas av en uppföljningsundersökning som gäller försöket (10 § i försökslagen). Forskarna som gör uppföljningsundersökningen kontaktar vårdnadshavarna senare.

 

Utbildningsstyrelsen administrerar ett försöksregister där bl.a. uppgifter om barnet, verksamhetsställen och om barnet hör till försöksgruppen eller kontrollgruppen ingår. Enligt 9 § i försökslagen kan vårdnadshavarna inte hindra att uppgifterna införs i registret.

 

Försöksgruppen kommer att få ett beslut om deltagande i försöksgruppen, en broschyr om försöket samt anvisningar hur man ska ansöka om deltagande i försöket.

 

Kontrollgruppen kommer att få ett beslut om deltagande i kontrollgruppen.

 

 

Information

 • Försöket pågår från hösten 2021 – våren 2024
 • Alla barn födda 2016 och 2017 i Terjärv område hör till försöksgruppen
 • Alla barn födda 2016 och 2017 i Kronoby och Nedervetil område hör till kontrollgruppen
 • Sker på Sjöglimtens daghem, Liljan
 • 4 h/dag avgiftsfri förskola
 • Småbarnspedagogik utöver förskola enligt behov. Debiteras enligt Lagen om Klientavgifter
 • Vårdnadshavarna har rätt till skjutsersättning om avståndet är mer än 3 km från hemmet. Gäller enbart för förskoletiden. Se skjutsdirektiv på kommunens hemsida
 • Elevvårdstjänster och tidiga stödåtgärder erbjuds
 • Syftet är jämlikhet i utbildning, kvalitet, övergångarna smidiga mellan småbarnspedagogik – förskola- nybörjarundervisning, utreda familjernas val, hur tvåårig förskola påverkar barnets utveckling och lärande, sociala färdigheter och självkänslan
 • Forskningsgrupp följer med och utvärderar försöket. Skyldighet att svara på enkäter
 • Barnen hör till försöksgruppen, oberoende om man deltar eller inte. Det går inte att komma med i försöksgruppen senare, om man först valt att inte delta. Om ett barn född 2016 flyttar till Terjärv under hösten, kan barnet inte delta i försöket.
 • Vårdnadshavarna och barnen ska vara en aktiv del i utvecklingen och formandet av verksamheten i förskolan.

 

 

 Läroplan för tvåårig förskola (pdf, 1.1 Mb)

 

Mer information hittas på ministeriets hemsida via denna länk.

 

 

crayons 1445053 1920