Information om försöket med tvåårig förskola

 

Kronoby kommun är vald till försökskommun för försöket med tvåårig förskola. Enligt 4 § i försökslagen hör alla barn födda år 2016 som bor i försökskommunen till målgruppen.

 

De barn som hör till Terjärv område hör till försöksgruppen, som deltar i försöket på Sjöglimtens daghem. Alla andra barn bildar en kontrollgrupp, vilket betyder att de följer normal lagstiftning för småbarnspedagogik och förskola.

 

Både försöksgruppen och kontrollgruppen kommer att omfattas av en uppföljningsundersökning som gäller försöket (10 § i försökslagen). Forskarna som gör uppföljningsundersökningen kontaktar vårdnadshavarna senare.

 

Utbildningsstyrelsen administrerar ett försöksregister där bl.a. uppgifter om barnet, verksamhetsställen och om barnet hör till försöksgruppen eller kontrollgruppen ingår. Enligt 9 § i försökslagen kan vårdnadshavarna inte hindra att uppgifterna införs i registret.

 

Försöksgruppen kommer att få ett beslut om deltagande i försöksgruppen, en broschyr om försöket samt anvisningar hur man ska ansöka om deltagande i försöket.

 

Kontrollgruppen kommer att få ett beslut om deltagande i kontrollgruppen.

 

Besluten skickas per post v.16 till hemadressen.

 

Mer information hittas på ministeriets hemsida via denna länk.

 

 

crayons 1445053 1920