Våra förskolor

 

Slottebo förskola

Idrottsvägen 9
68500 Kronoby
040 7142 188, 040 7142 194
slottebo@kronoby.fi

 

Jeussen förskola

i bruk t.o.m. 4.6.2021

Jeussbyvägen 3
68500 Kronoby
040 7142 193
jeussen.daghem@kronoby.fi

 

Solrosen förskola

Murickvägen 130
68410 Nedervetil
040 7142 204
solrosen.forskola@kronoby.fi

Förskolegrupp: Vitsippan.

 

Daggkåpan förskola

Elisabetsvägen 1
68700 Terjärv
040 7142 208
daggkapan.forskola@kronoby.fi

 

Småbo förskola

i bruk t.o.m. 4.6.2021

Småböndersvägen 663
68750 Kronoby
050 3559 109
smabo.daghem@kronoby.fi

ned4