Avgifter inom småbarnspedagogiken

 

Avgifterna inom småbarnspedagogiken baserar sig på Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

 

Avgifterna för småbarnspedagogik bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. I familjens storlek beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal bokade timmar/månad. OBS! Även inte bokade, men använda timmar adderas till, som t.ex. vid tidigare ankomst eller senare hämtning.

 

Kronoby kommun använder programmet Päikky för närvaroregistrering och timreservering inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavaren loggar in i Päikky-systemet via datorn eller en app i telefonen och reserverar barnets vårdtider. Vårdtiderna ska bokas senast tisdag kl. 23.59 för följande vecka.
När barnet kommer till daghemmet loggas det in via daghemmets mobiltelefon, och när det går hem loggas det ut.

 

Instruktion till vårdnadshavare - så här kommer du igång med Päikky (pdf, 894 kb)

 

Avgifter inom småbarnspedagogiken från 1.8.2021 (pdf,  300 kb)