Anslutningsavgifter

Avgifter för ett egnahemshus på detaljplanerat område

Planeområde

Kronoby

Nedervetil

Terjärv

Vattenanslutning:

2 000 €

2 000 €

2 040 €

Bruksavgift:

1,15 €/m3

1,10 €/m3

1,10 €/m3

Tel.

040 7142 164

010 3205 550

06 8326 300

 

 

 

 

Avloppsanslutning:

4 250 €

4 250 €

4250 €

(Fiskarholmen)

(5 250 €)

   

Bruksavgift:

2,30 €/m3

2,30 €/m3

2,30 €/m3

Tel.

040 7142 164

040 7142 164

06 8326 300

 

 

 

 

El-anslutning fr.o.m.

1 700 €

1 700 €

1 700 €

Tel.

06 8242 200

06 8242 200

06 7815 312