Bokning av utrymmen

Kronoby kommun använder sig av ett e-bokningssystem för bokning av utrymmen i Kronoby kommun. Bokningssystemet hittas på bokning.kronoby.fi. Bokningsförfrågningar kan göras dygnet runt.

 

Man kan göra bokningsförfrågningar ifall man har ansökt om inloggningsrättigheter. För att få inloggningsrättigheter bör du skicka följande uppgifter till bokning@kronoby.fi: Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress.

 

Alla användare av utrymmen bör bekanta sig med följande texter:

Anvisningar och regler -Idrottshallen (pdf)

Hyror och priser (pdf)

Hur göra en bokningsförfrågan (pdf)

 

Priserna gäller för Idrottshallen enligt följande från och med 1.1.2020:

  Inom kommunen Utom kommunen
Del av salen €/h €/h
1/3 10,00 19,00
2/3 20,00 38,00
3/3 30,00 57,00
Omklädningsrum 4,20 4,20
Hela Idrottshallen    
€/timme 38,00 63,00
€/dag 250,00 340,00

Konditionssalen,
klätterväggen och löpbanan

   

Engångsavgift

3,00 3,00

1/2 års kort

52,00 52,00

1 års kort

95,00 95,00

grupper (bokad tur)

12,00 12,00