Anpassad motion

 

Vad är anpassad motion?

 

Som anpassad motion räknas all form av motion och idrott som anpassas på något sätt för en person eller för en  målgrupp. Möjliga målgrupper för anpassad motion är t.ex. gravida, personer som har någon kronisk sjukdom som reuma eller MS, äldre personer med lägre funktionsförmåga och personer som har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsvariation.

 

Person som behöver någon av form av anpassning för att kunna röra på sig och motionera har i regel samma behov att röra på sig och får samma positiva hälsoeffekter av att röra på sig som personer som inte har behov av anpassning. Vi behöver alltså alla få fysisk aktivitet för att må bra och på vilket sätt vi rör på oss kan variera enligt den egna funktionsförmågan.

 

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram behovet av anpassad motion och att stöda möjligheten till fysisk aktivitet samt möjlighet att röra sig ute i naturen för alla i vår kommun oberoende av den egna funktionsförmågan.

 

Ifall du har egna önskemål eller behov vad kommer till anpassad motion så får du gärna kontakta fritidskoordinatorn så försöker vi hjälpa till så gott vi kan.

Hanna1

Hippocampen passar både barn och vuxna och den är gjord till personer som inte kan eller orkar gå själv i terrängen som t.ex. i skogen.