Hjälpmedel som kommunen lånar ut

 

 

Kommunen har inskaffat två stycken hjälpmedel som kan användas av personer med någon form av  fysisk funktionsvariation. Det är fråga om en Hippocampe terrängstol och en pulkka med mera stöd.

 

Hippocampen passar både barn och vuxna och den är gjord till personer som inte kan eller orkar gå själv i terrängen som t.ex. i skogen. Hippocampen är betydligt smidigare i skogen jämfört med en vanlig rullstol. Hippocampen kan användas på samma sätt som en vanlig rullstol så att personen som sitter kan ta sig fram själv eller så kan en assistent skutta stolen framåt. I svårare terräng kan en till person hjälpa till genom att dra stolen med ett band.

 

Pulkan har stöd för ryggen och för huvudet och det är möjligt att spänna fast den som sitter i pulkan. Vid behov av en assistent som styr finns en extra kälkdel i pulkan.

 

Både pulkan och Hippocampen används dagtid i kommunens egen verksamhet på olika enheter men det går att låna dem för kvällar och veckoslut genom att vara i kontakt med fritidskoordinatorn.

Hanna2

Pulkan har stöd för ryggen och för huvudet och det är möjligt att spänna fast den som sitter i pulkan.