Blanketter

Observera att alla ansökningar skall ha handskriven underskrift och att det skall skickas i pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby).

 

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

 

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

 

Vid frågor kontakta fritidskoordinatorn 040 8679 739.

Idrottssektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 486kb) 8.2-26.2      
Projektbidrag (pdf, 995kb) 8.2-26.2   Projektbidrag (pdf, 269kb) 30.11
Renoveringsbidrag (pdf, 999kb) 8.2-26.2   Renoveringsbidrag (pdf, 388kb) 30.11
Kartbidrag (pdf, 384kb) 8.2-26.2   Kartbidrag (pdf, 268kb) 30.11
Ledarutbildning (pdf, 375kb) 1.10-31.10      
Uppvärmningsbidrag (pdf, 378kb) 1.10-31.10      
      Bränsle till skidspår (pdf, 268kb) 30.11
Vandringsleder (pdf, 379kb) 8.2-26.2   Vandringsleder (pdf, 269kb) 30.11
Simhallskostnader (pdf, 375kb) 8.2-26.2      
Bidrag för anpassad motion (pdf, 381kb) 8.2-26.2   Anpassad motion (pdf, 270kb) 30.11
         

Kultursektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 468kb) 8.2-26.2      
Projektbidrag (pdf, 995kb) 8.2-26.2   Projektbidrag (pdf, 269kb) 30.11

Ungdomssektorn

     

 

 

 

Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 465kb) 8.2-26.2      
Projektbidrag (pdf, 995kb) 8.2-26.2   Projektbidrag (pdf, 269kb) 30.11
Renoveringsbidrag (pdf, 999kb) 8.2-26.2   Renoveringsbidrag (pdf, 388kb) 30.11
Uppvärmningsbidrag (pdf, 379kb) 1-31.10      
Ordningsvaktsskolning (pdf, 375kb) 1-31.10      

 

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

 

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

 

Enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016) registreras era uppgifter för behandling av ansökningen/redovisningen