E-bokning av utrymmen

Kronoby kommun använder sig av ett e-bokningssystem för bokning av utrymmen i Kronoby kommun. Bokningssystemet hittas på bokning.kronoby.fi. Bokningsförfrågningar kan göras dygnet runt.

 

Där kan man göra bokningsförfrågningar ifall man har ansökt om inloggningsrättigheter. Skicka följande uppgifter till bokning@kronoby.fi: Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress.

 

Alla användare av utrymmen bör bekanta sig med:

Anvisningar och regler -Idrottshallen

Hyror och priser

Hur göra en bokningsförfrågan

 

Priserna gäller för Idrottshallen enligt följande från och med 1.1.2020:

  Inom kommunen Utom kommunen
Del av salen €/h €/h
1/3 10,00 19,00
2/3 20,00 38,00
3/3 30,00 57,00
Omklädningsrum 4,20 4,20
Hela Idrottshallen    
€/timme 38,00 63,00
€/dag 250,00 340,00

Konditionssalen,
klätterväggen och löpbanan

   

Engångsavgift

3,00 3,00

1/2 års kort

52,00 52,00

1 års kort

95,00 95,00

grupper (bokad tur)

12,00 12,00
IMG 3627