Idrottsplatser

 

Konstgräsplan i Kronoby

 

Privatpersoner får fritt sparka på konstgräsplanen under lediga tider.

För grupper gäller följande priser för att spela eller träna på planen. Observera att omklädningsrum i idrottshallen inte ingår i priset och det bör bokas skilt vid behov.

 

Vuxna inom kommunen 50€/ timme (25€ halva plan)

Juniorer inom kommunen 40€/ timme (20€ halva plan)

 

Vuxna från annan kommun 100€/ timme (50€ halva plan)

Juniorer från annan kommun 80€/ timme (40€ halva plan)

 

 

Övriga fotbollsplaner och idrottsområden

 

Privatpersoner får fritt använda övriga fotbollsplaner och idrottsområden under lediga tider. Grupper ombes boka tur för att undvika krockar.

 

Kommunens föreningar betalar en årlig avgift för användning av andra gräsplaner och idrottsplaner.

 

Föreningar och privatpersoner som önskar hyra en tid ombes vara i kontakt med fritidskoordinator för närmare info och priser.

 

invigning6