Corona information

 

15.11.2021

 

Soite informerar:

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar som ordnas inomhus inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi) och i vilka det deltar mer än 100 (hundra) personer och i vilka

  1. det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har egna sittplatser, eller 
  2. det är fråga om allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.

 

Beslutet är i kraft tre veckor under tiden 15.11–5.12.2021. Mer information i Regionförvaltningsverkets meddelande.

 

I Soite gäller de begränsningar i fråga om restauranger som är i kraft i samhällsspridningsfasen. Coronaintyget är enligt lag avsett för situationer där myndigheterna beslutat om begränsningar för att förhindra spridningen av epidemin. Om man vill, kan man utnyttja covidintyget vid privata tillställningar, till exempel på lillajul, för att försäkra sig om att tillställningen är coronasäker.

 

I Soite gäller en omfattande rekommendation om att använda ansiktsmask som gäller också privata tillställningar och hobbyer.

 

En rekommendation om distansarbete gäller i Soites område t.o.m. 31.12.2021.

 

 

 

5.11.2021

 

Coronasituationen är fortsatt allvarlig i nejden och vi uppmanar alla till försiktighet särskilt i sammanhang där man träffar fler människor. Kronoby följer nationella och regionala riktlinjer. 

Centralskolan har elever som testat positivt för corona och ett relativt stort antal elever är i karantän. För de eleverna ordnas distansundervisning och de har också möjlighet att beställa skolmat hem. För att hindra vidare smittspridning är det väldigt viktigt att man följer karantänsbestämmelserna under den tiden karantänen varar. Hobbies är också på paus i Centralskolan tillsvidare. Övriga skolor har en lugn situation och kan fortsätta med närundervisning och övrig verksamhet på samma sätt som nu. 

Fritidsverksamhet för barn och vuxna kan fortsätta tillsvidare, men det är viktigt att liksom tidigare iaktta stor försiktighet, försöka hålla avstånden och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Eget ansvar och bedömning är här viktigt. Skulle en grupp ledd fritidsverksamhet för barn få in corona i gruppen är det viktig att då följa karantänsregler och kanske ta en liten paus i verksamheten.

 

MI-verksamheten för vuxna kan fortsätta som normalt, men vi uppmanar till yttersta försiktighet och vi skärper de försiktighetsåtgärder som funnits sedan tidigare. Dvs., hålla avstånd, ha god handhygien samt använda munskydd.

MI:s barngrupper i Kronoby tar paus, även individuell musik för barn under 12 år i Kronoby. Parkour tar paus i både Kronoby och Terjärv. Pausen börjar idag och pågår tillsvidare. Kansliet sänder sms till berörda kursdeltagare. Barngrupperna och individuell musik i Nedervetil och Terjärv kan fortsätta.

 

4.11.2021

 

Soite informerar:

 

Coronavirusläget är fortfarande mycket allvarligt i Soites område. Coronavirusets incidens har stigit redan i flera veckor i Soites område. Soites smittspårning har stockat sig svårt på grund av det allvarliga coronavirusläget och därför kan personer som exponerats för coronaviruset och personer som insjuknat inte kontaktas som normalt.

 

På grund av det allvarliga coronavirusläget rekommenderar Soites coronaledningsgrupp att hobbyverksamheten för barn och vuxna är på paus i några veckor.

 

Vi ber också alla tänka kritiskt över hurudana evenemang och tillställningar det lönar sig att delta i nu när coronavirusläget är allvarligt. Rekommendationen är att sammankomster ordnas med urskillning och att hygienanvisningarna förknippade med coronaviruset beaktas. Den som ordnar en tillställning har ansvar för coronasäkerheten.

 

 

3.11.2021

 

Soite informerar:

 

Mellersta Österbottens regionala myndighetsgrupp för covid-19 hade möte onsdag 3.11.2021 för att göra en bedömning av den regionala situationsbilden och rekommendationerna gällande coronavirusepidemin. Coronavirusläget är fortfarande allvarligt i Soites område och området är fortfarande i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin. Myndighetsgruppen betonar att de som ordnar offentliga tillställningar ska begrunda tillställningens nödvändighet kritiskt.

 

Soites område fortsätter i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin enligt myndighetsgruppens beslut. De regionala rekommendationerna förblir oförändrade, men behovet av att utvidga begränsningar och rekommendationer bedöms fortfarande. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

Myndighetsgruppen betonar att offentliga tillställningar bör ordnas i området endast efter noggrant övervägande. Den som ordnar en tillställning har ansvaret för coronasäkerheten. Hygienanvisningar förknippade med coronaviruset ska beaktas vid offentliga tillställningar och man ska fästa särskild vikt vid lokalens storlek i förhållande till antalet deltagare så att tillräckliga säkerhetsavstånd kan garanteras. Rekommendationen är att endast hälften av kundplatserna är i bruk. Vid evenemang med över 50 deltagare ska arrangören upprätta en skriftlig plan för förebyggande av coronavirussmittor och planen ska lämnas in till Soites enhet för förebyggande av infektioner. På Soites coronawebbplats finns instruktioner till evenemangsarrangörer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/. Det finns också mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats.

 

Den omfattande rekommendationen om ansiktsmask och rekommendationen om distansarbete enligt hybridmodellen gäller fortfarande i området.