Corona information

 

 

14.1.2021

 

 

Begränsningarna gällande sammankomster och de andra rekommendationerna som är förknippade med coronavirusläget förblir oförändrade och gäller t.o.m. 14.2.2021.

 

Soites coronaberedskapsgrupp vill betona att den utvidgade rekommendationen om ansiktsmask fortfarande gäller i området. Det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas i Soites område.

 

Bestämmelserna och rekommendationerna som gäller i Soites område listas på sidan https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

Detta betyder att bokbussen kör inte heller före 15.2.

 

Soite delar fortfarande ut ansiktsmasker till mindre bemedlade. Du kan ringa 040 806 5095, mån-fre kl. 9-15 för att fråga om ansiktsmasker för mindre bemedlade.

 

Coronavirusvaccinationer pågår i Soites enheter. Den här veckan har vaccinationer inletts i boendeenheter för äldre inom Vården och omsorgen både i fråga om invånare och i fråga om personal.

 

 

12.1.2021

 

I enlighet med THL:s och Soites direktiv rekommenderar Kronoby kommun användning av munskydd för alla över 12 år. Inom grundläggande utbildningen rekommenderas munskydd med början från åk 6. Information till vårdnadshavare och elever via Wilma.

 

 

5.1.2021

 

Soites område är kvar i accelerationsfasen gällande coronavirusepidemin och giltighetstiden för de gällande bestämmelserna och rekommendationerna har förlängts till 17.1.2021.

 

 

16.12.2020

 

Soite rekommenderar att kommunerna fortsätter med samma begränsningar som kommunerna idag har fram till den 10.1.2021.

 

Vi har lärt oss följa restriktionerna på ett bra sätt vilket ger resultat, smittspridningen har kunnat bromsas. Samlingar på över tio vuxna bör undvikas. Rekommendationen gäller också tillställningar i familjekretsen.

 

Privata sammankomster
- Det rekommenderas att inga privata sammankomster på över 10 personer ordnas.
Masker används också vid mindre sammankomster ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Det önskas att ordnande av onödiga privata sammankomster undviks.

 

Hobbyverksamhet
- När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 10 personer (t.ex. hobby-, spel- och tävlingsverksamhet i lag- och kontaktsporter, kör-verksamhet och alla andra hobbyer inomhus) avbryts för perioden fram till den 10.1 2021.

Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånden mellan deltagarna de facto hålls under hela träningen. När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten
utomhus.
- Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik.

-Tävlingsverksamheter följer grenförbundens rekommendationer

 

Resor
- Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.

 

Rekommendationer som getts tidigare
- Soite påminner också om att rekommendationen om distansarbete och den utvidgade rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande.
- Besöksförbuden som gäller i Soites enheter följs omsorgsfullt och man sköter säkerheten vid besöken.
- Vänligen sök dig till test också om du har endast lindriga symtom.

 

Anvisningarna och rekommendationerna preciseras vid behov, dock senast före den 10.1.2021.