Corona information

 

 14.4.2021

 

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 hade möte onsdag 14.4.2021 för att göra en bedömning av den regionala situationsbilden och de regionala rekommendationerna. Soite är fortfarande på basnivån i fråga om coronavirusepidemin. De regionala rekommendationerna gäller t.o.m. 30.4.2021.

 

Regionförvaltningsverkets (RFV) föreskrift om begränsning av deltagarantalet vid publika evenemang och allmänna möten till 20 personer både inom- och utomhus gäller t.o.m. 30.4.2021. Myndighetsgruppen rekommenderar att inga sammankomster på över 10 personer ordnas i regionen.

 

Skolväsendet har frågat om myndighetsgruppen eller Soite ger rekommendationer i fråga om att ordna klassutflykter för skolelever. Myndighetsgruppen drog upp riktlinjen att Soites område följer Utbildningsstyrelsens riksomfattande anvisning.

 

 

24.3.2021

 

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 hade möte onsdag 24.3.2021 för att göra en bedömning av den regionala situationsbilden och de regionala rekommendationerna. Soite är fortfarande på basnivån i fråga om coronavirusepidemin. Giltighetstiden för rekommendationerna gällande coronavirusläget förlängdes till 18.4.2021.

 

 

9.3.2021

 

Kronoby kommun följer samkommunen Soites rekommendationer gällande coronan.

 

Under tiden 9.3 - 31.3.2021 rekommenderas att

 

  • sammankomster med fler än 10 personer undviks, även privat
  • närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning
  • hobbyverksamhet för personer över 20 år, inomhus, avbryts
  • hobbyverksamheten för barn och unga kan fortsätta men gruppstorleken skall hållas under 20
  • inga publika evenemang ordnas
  • biblioteken hålls öppna men bokbussen trafikerar inte
  • personer över 12 år använder ansiktsmask (i högstadiet årskurs 7 – 9)
  • alla onödiga resor undviks
  • möten ordnas som distans eller hybridmöten

Medborgarinstitutet meddelar separat om hur deras verksamhet fortsätter på sina hemsidor (www.kvarnen.fi).

 

Skolorna ger närmare information via Wilma.

 

Max 7 personer rekommenderas på samma gång i idrottshallens gym.

 

Gällande restauranger och caféer och enskilda näringsidkare hör Kronoby till Västra och inre Finlands Regionförvaltningsverket och landskapet Österbotten och följer deras rekommendationer.

 

Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

 

Soites rekommendationer: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/