17.3.2020 Info Corona/Covid-19

17.03.2020

Kruunupyyn kunnan toimenpiteet ja päätökset valtioneuvoston ja presidentin päätöksen johdosta, jonka mukaan Suomessa vallitsee poikkeusolot.

Rajoitamme ja hidastamme pandemian leviämistä yhdessä ja solidaarisesti. Pyrimme erilaisilla toimenpiteillä suojelemaan heitä, jotka ovat erityisen alttiita virukselle ja joille virus on hengenvaarallinen.

YLEISTÄ

 • Yli 10 hengen yleisötilaisuuksia ei järjestetä
 • Jos perheenjäsen palaa ulkomailta, kaikki saman kotitalouden perheenjäsenet pysyvät kotona 2 viikkoa suojatoimenpiteenä.
 • Kunnan kaikki yleiset tilat kuten liikuntatilat, kirjastot, nuorisotilat pidetään suljettuina. Ulkopuolisille tämä merkitsee myös kaikki koulukiinteistöt ja Kunnantalon. Sulkemiset ovat voimassa toistaiseksi 16.3.2020 alkaen.
 • Kansalaisopiston kurssit keskeytetään 16.3.2020 alkaen
 • Vältetään vierailuja palvelulaitoksissa, etenkin vanhusten ja vammaisten yksiköissä.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

 • Mikäli on mahdollista, huoltajat hoitavat lasta kotona 18.3.2020 alkaen
 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintayksiköt ovat avoinna niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.  Kyseiset alat tarkentuvat myöhemmin.

PERUSOPETUS

 • Kaikki lähiopetus keskeytetään 18.3.2020 alkaen (13.4.2020 asti) ja koulut suljetaan. Opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, koulun rehtori tiedottaa asiasta erikseen.
 • Poikkeuksena järjestetään perusopetuksen 1–3-luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kyseiset alat tarkentuvat myöhemmin.
 • Lähiopetus järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

LUKIO

 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ylioppilaslautakunnan 13.3.2020 päätöksen mukaisesti.
 • Lukion lähiopetus keskeytetään ja koulutilat suljetaan 18.3.2020 alkaen (13.4.2020 asti). Koulun rehtori antaa tarkemmat ohjeistukset opiskelijoille.

KUNNAN HENKILÖKUNTA

 • Ulkomaan matkalta palannut työntekijä pysyy kotona kaksi viikkoa.
 • Kaikkea matkustamista on nyt syytä välttää. Päätös etätyön tekemisestä voidaan tehdä myös kotimaan matkan jälkeen.
 • Kokousten järjestäminen ja niissä läsnäolo vältetään mahdollisuuksien mukaan
 • Tehdään etätyötä silloin kun mahdollista ja siitä sovitaan esimiehen kanssa.
 •  Kunta tulee tekemään uudelleenjärjestelyjä ja toiminnan siirtoja poikkeusolojen takia.  Esimies antaa lisätietoja asianomaisille työntekijöille myöhemmin tällä viikolla.

JATKOTOIMENPITEET

Odotamme kansallisilta viranomaisilta lisätietoja ja tiedotamme asiasta lisää. 

Päivitämme säännöllisesti tietoja jatkotoimenpiteistä verkkosivuillamme. Seuratkaa Wilmaa (koulut), Päikkyä (varhaiskasvatus) ja omaa sähköpostia.

Noudattakaa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia.

Älkää levittäkö epävarmaa tietoa. Jos on kysyttävää, ota yhteys kuntaan (varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvät kysymykset sekä yleiset kysymykset) tai Soiteen (sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sairaanhoitoon liittyvät kysymykset)