Kuulutuksia

20.11.2018

Kruunupyyn kunnan muutettu rakennusjärjestys sekä kunnanvaltuuston hyväksymät asemakaavojen muutokset koskien Seljes-aluetta ja Kruunupyyn teollisuusaluetta k. 194 ja 195, ovat tulleet voimaan.

Kuulutukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Kuulutukset -sivulla ja muutettu rakennusjärjestys Suunnitelmat -sivulta.