Hae avustuksia!

09.10.2019

 

Yhdistyksillä ja yksityishenkilöillä on vielä mahdollisuus hakea avustuksia lokakuun aikana. Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.10.2019.

Lämmitysavustusta voivat hakea kunnassa toimivat aktiiviset urheilu- ja nuorisoyhdistykset yhdistyksen oman kerhotilan lämmityskustannuksia varten. Hakemukseen on liitettävä selvitys sekä sähkölaskut ajalta 1.7.2018-30.6.2019.
Hakulomake liikuntapuolen lämmitysavustukseen
Hakulomake nuorisopuolen lämmitysavustukseen

Avustusta ohjaajakoulutusta varten voivat hakea aktiiviset urheiluyhdistykset omien aktiivisten valmentajien kouluttamiseen. Hakemukseen on liitettävä kopiot kurssimaksujen kuiteista ja kerrottava mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajanohjaaja jakaa avustukset.
Hakulomake ohjaajakoulutuksen avustusta varten

Avustusta järjestyksenvalvoja- ja ohjaajakoulutusta varten voivat hakea aktiiviset nuorisoyhdistykset omien aktiivisten ohjaajiensa koulutusta varten. Hakemukseen on liitettävä kurssimaksujen kuitit ja kerrottava mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajanohjaaja jakaa avustukset.
Hakulomake järjestyksenvalvoja- ja ohjaajakoulutuksen avustusta varten

Avustusta kulttuuria hoidossa  varten voivat hakea yksityishenkilöt ja ryhmät, jotka ovat tehneet kulttuurisia esityksiä kunnan asumisyksiköissä ja hoitolaitoksissa. Vapaa-ajanohjaaja jakaa avustukset.
Perusteet avustuksen saamiseksi ovat seuraavat:
- Ohjelman pituus 45-60 minuuttia.
- Ohjelma voi olla esimerkiksi lausuntaa, musiikkia, tanssia, yhteislaulua, taidenäyttely, lukuhetki jne.
- Yhdistys/ryhmä sopii itse hoitoyksikön henkilökunnan kanssa sopivasta ajasta.
-  Esityksen jälkeen ryhmän on pyydettävä kuittausta hoitoyksikön henkilökunnalta esityksestä ( paikka, aika ja kuittaus).
- Yhdistys/ryhmä laskuttaa Kruunupyyn kuntaa/Vapaa-ajan toimistoa 5:n esityksen jälkeen tai vuoden lopulla.
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korvaa henkilölle/ryhmälle 20€/kerta, korkeintaan 5 kertaa vuodessa Kruunupyyn kunnan alueella.
Hakulomake kulttuuria hoidossa avustusta varten