Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

31.10.2019


Kunnanhallitus käsitteli tiistain kokouksessa talousarviota vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2022. Talousarvioon ei tule suuria muutoksia tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Vt. kunnanjohtaja Ulf Stenman toteaa, että tuloksen lasketaan olevan positiivinen vaikkakin sekä sivistystoimen että sosiaali- ja terveydenhoidon menot kasvavat 2,5 prosenttia.
- Kruunupyy on tehnyt hyvän tuloksen ja on oikealla tiellä, mutta investointitahti on liian korkea. Mutta toisaalta investoidaan tulevaisuuteen käyttämällä rahaa kouluihin ja sairaanhoitoon ylläpitääkseen hyvät palvelut.
Varhaiskasvatus on erityisesti keskipisteessä ja nyt panostetaan vielä enemmän pedagogiseen toimintaan sekä esikouluissa että päiväkodeissa. Myös ATK-osastoon panostetaan, jotta voidaan pikkuhiljaa siirtää luottamuselimet paperittomaan aikakauteen. Kunta tulee myös työskentelemään kunnan imagon uudistamiseen.

Tuloveroprosentti pysyy ennallaan 22,00 prosentissa. Myöskään kiinteistöveroprosenttiin ei tehdä muutoksia.

Mihin kunnassa investoidaan ensi vuonna?

- 2 800 000e Alavetelin uuden esikoulun, koulun ja kirjaston loppuun saattaminen
- 600 000e Teerijärven hoitokeskuksen peruskorjaus tulevia tarpeita varten
- 230 000e kalusteiden ja kiinteiden AV-laitteiden hankintaan Alavetelin koululle
- 190 000e Ådalenin veistosalin loppuun saattaminen
- 160 000e maa-alueiden hankintaan
- 65 000e kevytkuorma-auto tekniselle toimelle
- 60 000e Centralskolanin piha
- 50 000e Sandbackan hoitokeskuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen
- 50 000e rakennuskaavateiden perusparantaminen lautakunnan suositusten mukaan
- 50 000e katuvalaistuksen uusiminen
- 35 000 yhteiset ATK-hankinnat sivistys- ja vapaa-aikatoimi
- 30 000e työkaluja ja laitteita Ådalenin koulun veistosaliin
- 26 000e pelastustoimen tarkastus- ja miehistöauton vaihto
- 15 000e ATK-hankinnat Alavetelin koululle
- 15 000e Solrosenin pihan asfaltointi
- 15 000e lumilinko sekä varustusta tekonurmikentälle

Taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2022 on suunniteltu muun muassa seuraavat investoinnit:

- 600 000e kevytliikenneväylän rakentaminen Lentokentäntietä pitkin
- 400 000e Teerijärven hoitokeskuksen peruskorjaus tulevia tarpeita varten
- 268 000e pelastustoimen sammutusauton vaihto
- 150 000e Alavetelin uuden koulun pysäköintialue ja piha
- 100 000e Teerijärven koulun suunnittelu ja esityöt
- 100 000e pukuhuone tekonurmikentälle
- 70 000e selvitys pääkirjaston mahdollisesta muutosta Kunnantaloon
- 60 000e Teerijärven jääkaukalon perussaneeraus

 Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion sekä taloussuunnitelman talousarviokokouksessaan marraskuun 11. päivä.